Sagiton
Business Oriented Software House

Gwarancja i SLA

Gwarancja i SLA
1

Gwarancja i SLA

Zminimalizuj ryzyko dokonania złego wyboru przy selekcji dostawcy oprogramowania dzięki naszym pakietom gwarancyjnym i SLA.

Gwarancja jakości projektu

Wierzymy w nasze umiejętności, dlatego dla każdej aplikacji opracowanej w modelu współpracy Fixed price zapewniamy 6-miesięczny okres gwarancji. W związku z tym, jeśli jakiekolwiek błędy zostaną wykryte w ciągu 6 miesięcy od daty dostarczenia produktu (nawet po zatwierdzeniu rozwiązania), naprawimy je całkowicie bezpłatnie. Nie ma zatem ryzyka, że otrzymasz niestabilne rozwiązanie. Co więcej, jeżeli potrzebujesz dłuższego okresu gwarancji, możliwe jest jego przedłużenie nawet do 24 miesięcy.

Artboard 1

Pomysł pojawiający się w głowie może stanowić ekscytujący początek.

Opowiedz nam, czego potrzebujesz, abyśmy mogli rozpocząć współpracę.

Gwarancja Poufności

Zdajemy sobie sprawę, że często jak chcesz nam opowiedzieć o swoim pomyśle musisz podzielić się informacjami niejawnymi które mogą uwzględniać know-how, receptury lub tajemnicę przedsiębiorstwa. Szanujemy to i dlatego jesteśmy gotowi podpisać Umowę o Zachowaniu Poufności (NDA), która da Tobie gwarancję pełnej dyskrecji z naszej strony i ośmieli Cię do dzielenia się cennymi informacjami.

Artboard 1

Gwarancja dotrzymania terminu dostarczenia

Wiemy, że czas to pieniądz, a każde opóźnienie w projekcie przekładające się na jego publiczne udostępnienie może spowodować straty finansowe, utratę udziału w rynku, utratę reputacji, a nawet może wywołać poważne konsekwencje prawne dla Ciebie i Twojego biznesu. Z tego powodu powstała gwarancja dotrzymywania terminu dostarczenia produktu, w której zobowiązujemy się przekazywać wyniki pracy na czas, a Ty nie musisz martwić się już terminami.

Artboard 1

Gwarancja Okresu Próbnego

Zdajemy sobie sprawę, że wybór dostawcy oprogramowania jest trudnym zadaniem. W związku z tym chcielibyśmy pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji. Wierzymy w nasze umiejętności. Mamy na uwadzę to, że stopień zaufania do naszych usług na początku współpracy może być niski, a także to, że może pojawić się chęć sprawdzenia dostawcy przed wykonaniem konkretnych zadań. Dlatego w modelu Time & Material gwarantujemy 40 próbnych roboczogodzin, dzięki którym możesz zdobyć zaufanie do naszych kompetencji a w przypadku, gdy nie będzie ono dla Ciebie zadowalające, nie poniesiesz z tego tytułu żadnych kosztów.

Artboard 1

Potrzebujesz wsparcia specjalistów w tworzeniu Twojego projektu?

Określ, które kompetencje są niezbędne do jego rozwoju.

Service Level Agreement (SLA)

Jeśli chcesz, abyśmy dodatkowo opiekowali się Twoim projektem, tj. zajmowali się incydentami związanymi z produkcją, aktualizowali niezbędne łaty bezpieczeństwa (znane z monitoringu Lemlock), uruchamiali kopie zapasowe, zapewniali wysoką dostępność i redukowali opóźnienia w środowisku produkcyjnym Twojego projektu, możesz liczyć na nas w zarówno modelu wsparcia 8/5, jak i 24/7.

Artboard 1
Interesują Cię kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb?
Zgoda na przetwarzanie danych w celu kontaktu
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Sagiton Sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Sagiton Sp. z o.o. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Sagiton Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej hello@sagiton.pl. lub na piśmie, na adres Sagiton Sp. z o.o., ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Sagiton Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o., a także z nieotrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, e-mail: hello@sagiton.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko, adres email i/lub numer telefonu w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie/prośbę o kontakt i wystosowanie informacji zwrotnej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych a także w przypadku ustania celów przetwarzania tych danych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania z Panem/Panią kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Sagiton Sp. z o.o., nie będzie w stanie nawiązać z Panem/Panią kontaktu.

Administrator Danych Sagiton Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.