Go to Brand

Go to Brand

Fe Poziom Pl 1 Rgb

Przedsiębiorstwo SAGITON Sp. z.o.o otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu:

„Promocja na rynkach zagranicznych marki produktowej SAGITON Sp. z o.o.”

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest internacjonalizacja działań SAGITON poprzez podjęcie działań eksportowych na rynkach europejskich oraz światowych.

Planowane efekty:

Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do rozwoju firmy, rozszerzenia działalności eksportowej, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wejścia ze swoimi produktami na nowe rynki zagraniczne. W wyniku realizacji projektu firma zdobędzie nowych kontrahentów i nawiąże nowe kontakty biznesowe, które pozwolą na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Wartość projektu: 470 700,00 PLN

Wartość dofinansowania: 353 025,00 PLN