Lean Development

Tworzenie oprogramowania zorientowanego na biznes

Lean Development
1

Projektowanie zorientowane na biznes

Gdy myślisz o stworzeniu startupu, ale nie wiesz od czego zacząć

Projektowanie zorientowane na biznes - Gdy myślisz o stworzeniu startupu, ale nie wiesz od czego zacząć
Startup RoadmapPivotingAnaliza modelu biznesowegoAlternatywy modeli biznesowychLean StartupLean ManufacturingRisk Management

Jeżeli wybierasz się w nieznane miejsce, zawsze lepiej jest mieć ze sobą mapę. Model biznesowy należy traktować jak swoistego rodzaju mapę stworzoną dla konkretnego pomysłu. Zawsze przed rozpoczęciem rzeczywistych działań chcemy się z nią dobrze zapoznać; uważamy to za konieczne, aby projekt mógł zakończyć się sukcesem. Jeśli nie masz gotowej strategii biznesowej swojego rozwiązania, z chęcią pomożemy Ci ją stworzyć za pomocą modelu biznesowego Canvas and analizy SWOT.

2

Prototypowanie

Funkcjonalności i wygląd aplikacji zgodne z oczekiwaniami użytkowników

Prototypowanie - Funkcjonalności i wygląd aplikacji zgodne z oczekiwaniami użytkowników
PrototypMakietaAplikacja WebAplikacja Mobile

Dzięki klikalnym prototypom (makietom) utworzonym przez Sagiton - zarówno aplikacji Webowych, jak i Mobilnych - w szybki i ekonomiczny sposób będziesz mógł/-a zweryfikować, czy wprowadzany produkt zawiera wszystkie, niezbędne funkcjonalności oraz interakcje na linii użytkownik-aplikacja. Dodatkowo poprzez zastosowanie podejścia iteracyjnego, będzie on mógł być stopniowo dostosowywany do wymogów użytkowników końcowych.

3

MVP development

Nie musi być idealnie od samego początku

MVP development - Nie musi być idealnie od samego początku
Ciągłość doskonaleniaZarządzanie ryzykiemIterative Market Fit

Powierz nam stworzenie podstawowej wersji Twojego produktu Web/Mobile (Minimum Viable Product - MVP), przy jednoczesnym zachowaniu jego kluczowych funkcjonalności. Dzięki temu będziesz w stanie skonfrontować zaproponowane wartości z wczesnymi klientami (tzw. early adopters) lub z segmentem klientów, a nawet zacząć generować zysk zanim postanowisz zainwestować więcej czasu i wysiłku. W wyniku dokonanych iteracji i po potwierdzeniu słuszności podstawowej wersji produktu, zyskuje on optymalną formę dostosowaną do specyfiki rynku (Product/Market Fit - PMF).

4

Customer Development i walidacja pomysłu

Dowiedz się, czy Twój pomysł ma sens, zanim zainwestujesz czas i pieniądze

Customer Development i walidacja pomysłu - Dowiedz się, czy Twój pomysł ma sens, zanim zainwestujesz czas i pieniądze
SurveysTesty A/BPrototypowanieMinimum Viable ProductTestowanie modelu biznesowegoAnaliza sentymentu

Dzięki przeprowadzonym testom A/B, prototypowaniu, ankietom z klientami i wywiadom, Twój pomysł na biznes i jego specyfika zostanie zweryfikowana, a segment klientów potwierdzony. W wyniku tych działań uzyskasz informacje, co jest potrzebne, aby Twoja aplikacja Webowa lub Mobilna spełniała potrzeby użytkowników.

5

Dostępność aplikacji dla niepełnosprawnych

Twoje aplikacje dostępne dla osób z dysfunkcjami

Dostępność aplikacji dla niepełnosprawnych - Twoje aplikacje dostępne dla osób z dysfunkcjami
Accessible DesignAccessible UXDostępność stron internetowychDostępność aplikacji MobilnychVoice OverTalk Back

W Europie mieszka około 55 milionów osób niepełnosprawnych, które równie chętnie chcą korzystać z aplikacji Web czy Mobile. Twoja aplikacja może sprostać potrzebom osób niedowidzących, niedosłyszących czy mających problemy z koncentracją i pamięcią, ponieważ zostanie ona stworzona we współpracy z fundacją Eudajmonia.

6

Behaviour-Driven Development

Spójrz na swój pomysł z perspektywy docelowych użytkowników

Behaviour-Driven Development - Spójrz na swój pomysł z perspektywy docelowych użytkowników
Programowanie zorientowane na biznesTestowanie scenariuszy biznesowych

Nowe trendy stale się pojawiają i to właśnie one powodują, że klienci zmieniają swoje preferencje i zachowania. Dlatego podczas tworzenia aplikacji stosujemy podejście BDD (Behavior-Driven Delivery). Członkowie zespołu Sagiton skupiają się nie tylko na aspektach technicznych projektu („co?"), ale przede wszystkim na tych biznesowo-behawioralnych („dlaczego?"), w rezultacie czego otrzymujesz rozwiązanie, które najlepiej spełnia potrzeby biznesowe.

Interesują Cię kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb?