Sagiton
Business Oriented Software House

Data Science

Inteligentne aplikacje oparte na Big Data

Data Science
1

Big Data

Myśl perspektywicznie

Big Data - Myśl perspektywicznie
Analityka biznesowaBusiness IntelligenceHadoopZbieranie danych

Ustrukturalizowane i nieustrukturalizowane źródła danych są potężnym środkiem do identyfikowania zachowań Twoich klientów, pracowników, a nawet przyszłych potencjalnych odbiorców. Dlatego skorzystaj ze wsparcia Sagiton w obszarze Data Science i w pełni wykorzystaj potencjał drzemiący w Twoich danych.

2

Machine Learning

Pozwól komputerowi na automatyczne dostosowywanie się do zmian w Twojej firmie

Machine Learning - Pozwól komputerowi na automatyczne dostosowywanie się do zmian w Twojej firmie
Wyszukiwanie dynamiczneDetekcja anomaliiMasowa personalizacjaAutomatyczna klasyfikacjaKnowledge Extraction

Dzięki wykorzystaniu wiedzy Sagiton z zakresu uczenia maszynowego, Twoje wyszukiwarki na stronie internetowej zostaną usprawnione; uzyskasz spersonalizowane rekomendacje na podstawie dotychczasowych zapytań i informacji pozostawionych przez użytkowników; dokumenty, które już masz, zostaną skutecznie pogrupowane i automatycznie przefiltrowane zgodnie z ich treścią; dowiesz się o powiązaniach między wyborami zakupowymi klientów i ich preferencjami, a także odkryjesz przyczyny porzuconych koszyków zakupowych. Sprawimy, że Twoja aplikacja będzie inteligentna.

3

Analiza predykcyjna

A co, jeśli rzeczywiście możesz przewidzieć przyszłość?

Analiza predykcyjna - A co, jeśli rzeczywiście możesz przewidzieć przyszłość?
Przewidywanie sprzedażyPrzewidywanie zagrożeńPrzewidywanie szansTrendy konsumenckie

Wykorzystując analitykę predykcyjną, a w jej ramach techniki statystyczne, data mining i uczenie maszynowe, odnajdziesz kluczowe informacje pośród ogromnej ilości bieżących/historycznych danych. Twój system będzie mógł określić m.in. preferencje swoich klientów; odkryć szanse i zagrożenia dla organizacji; stworzyć prawdopodobne scenariusze przyszłych zdarzeń, czy oszacować wystąpienie trendów konsumenckich.

Pozyskując system służący analityce predykcyjnej, Twoja aplikacja będzie w stanie formułować modele analityczne, opisujące wzorce zachowań konsumenckich Twoich klientów, więc gdy klienci generujący największą sprzedaż zaczną niespodziewanie rezygnować z Twojej oferty, znajdziesz przyczynę tego zjawiska i szybko wprowadzisz adekwatne działania zaradcze.

4

Systemy rekomendacji i klasyfikacji

Możesz znać swoich klientów lepiej niż myślą

Systemy rekomendacji i klasyfikacji - Możesz znać swoich klientów lepiej niż myślą
ProfilowanieKlasyfikacjaMasowa personalizacjaDeep Neural NetworksHyper Recommendations

Dzięki Deep Neural Networks i adaptacyjnym mechanizmom hiper-rekomendacji możemy wprowadzić do Twojego systemu proces odpowiadania na pytania dotyczące tego, co, kiedy i jak Twoja aplikacja powinna zalecać, aby zwiększyć konwersję.

Dzięki temu będziesz w stanie wysyłać spersonalizowane komunikaty za pośrednictwem posiadanych kanałów (omnichannel), stosownie dobranych do preferencji klientów i zależnych od np. dotychczasowych historii zakupowych, przeszukiwań Twoich stron, porzuconych koszyków, wieku, geolokalizacji, statusu społecznego czy narodowości.

Interesują Cię kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb?
*Zgoda na  przetwarzanie danych w celu kontaktu.
*Potwierdzam, że zapoznałem/am się z  klauzulą informacyjną Sagiton Sp. z o.o.
Zgoda na  przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Wykorzystaj potencjał drzemiący w Twoich danych pochodzących z takich obszarów jak:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Sagiton Sp. z o.o. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Sagiton Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej gdpr@sagiton.pl. lub na piśmie, na adres Sagiton Sp. z o.o., ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Sagiton Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o., a także z nieotrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, e-mail: gdpr@sagiton.pl

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko, adres email i/lub numer telefonu w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie/prośbę o kontakt i wystosowanie informacji zwrotnej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych a także w przypadku ustania celów przetwarzania tych danych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania z Panem/Panią kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Sagiton Sp. z o.o., nie będzie w stanie nawiązać z Panem/Panią kontaktu.

Administrator Danych Sagiton Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Sagiton Sp. z o.o. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez Sagiton Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Sagiton Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej gdpr@sagiton.pl. lub na piśmie, na adres Sagiton Sp. z o.o., ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Sagiton Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji handlowych od Sagiton Sp. z o.o.