Data Science

Data Science

Data Science
1

Big Data

Myśl perspektywicznie

Big Data - Myśl perspektywicznie
Analityka biznesowaBusiness IntelligenceHadoopZbieranie danych

Informacja rządzi światem i wpływa na wygląd obecnych biznesów. Dane, które przetwarzasz w ramach swojej organizacji stanowią często nieodkrytą oraz niezwykle wartościową wiedzę. Możesz ją otrzymać i korzystać z niej, decydując się na zgromadzenie i uporządkowanie danych (np. danych o mobilności oraz wszelkich innych danych o klientach udostępnianych w kanałach otwartych mediów społecznościowych) z dostępnych źródeł (np. z systemów transakcyjnych, systemów rejestrujących aktywność klientów); następnie dokonując ich zestawienia; przeprowadzając wielopoziomową analizę (Business Intelligence) i w ten sposób pozyskując wnioski z powstałych połączeń.

Dzięki nowo zdobytej wiedzy o swoich klientach, ich zachowaniach konsumenckich, czy preferencjach zakupowych, nie tylko będziesz mógł zrealizować wyznaczone cele biznesowe, ale także zmienić pozycjonowanie swojej organizacji na rynku i dostosować ofertę do indywidualnych oczekiwań odbiorców. Ponadto poprzez użycie Big Data uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania odnośnie poziomu powodzenia działań konkurencji, czy opłacalności tworzenia poszczególnych rozwiązań (bez problemu dostrzeżesz występujące wokoło tendencje czy trendy). Ustrukturalizowane i nieustrukturalizowane źródła danych są potężnym środkiem do identyfikowania zachowań Twoich klientów, pracowników, a nawet przyszłych potencjalnych odbiorców. Dzięki zaawansowanym kompetencjom Data Science będziesz mógł zbadać aktywność biznesową konkurentów rynkowych i optymalizować swoją ofertę z zastosowaniem wiedzy wydobytej z danych. Dlatego skorzystaj ze wsparcia Sagiton w obszarze Data Science i w pełni wykorzystaj potencjał drzemiący w Twoich danych.

2

Machine Learning

Pozwól komputerowi na automatyczne dostosowywanie się do zmian w Twojej firmie

Machine Learning - Pozwól komputerowi na automatyczne dostosowywanie się do zmian w Twojej firmie
Wyszukiwanie dynamiczneDetekcja anomaliiMasowa personalizacjaAutomatyczna klasyfikacjaKnowledge Extraction

Każdego dnia pojawiają się w otoczeniu nowe informacje, których odpowiednio szybka analiza, połączenie i wykorzystanie może przynieść pozytywne skutki biznesowe. Mogą one stać się główną przyczyną całkowitej zmiany kierunku rozwoju biznesowego.

Oprzyj działanie swojej organizacji na specjalnie przygotowanym dla Ciebie systemie, potrafiącym samodoskonalić się poprzez przetwarzanie danych pochodzących z dynamicznych środowisk. Stworzony system będzie poszukiwać między danymi zależności i w ten sposób formułować nową wiedzę. Dzięki wykorzystaniu wiedzy Sagiton z zakresu uczenia maszynowego m.in. Twoje wyszukiwarki na stronie internetowej zostaną usprawnione; uzyskasz spersonalizowane rekomendacje na podstawie dotychczasowych zapytań i informacji pozostawionych przez użytkowników oraz zyskasz kolejny kanał komunikacyjny ze swoim klientem w formie chatbota. Posiadane przez Ciebie dokumenty zostaną sprawnie pogrupowane oraz automatycznie przefiltrowane pod względem treści. Będziesz w stanie poznać powiązania między wyborami zakupowymi klientów, a ich upodobaniami; a także odnotować powody rezygnacji z zakupów. Tym sposobem zwiększysz efektywność, wydajność oraz zredukujesz koszty prowadzenia procesów biznesowych.

3

Analiza predykcyjna

A co jeśli rzeczywiście możesz przewidzieć przyszłość?

Analiza predykcyjna - A co jeśli rzeczywiście możesz przewidzieć przyszłość?
Przewidywanie sprzedażyPrzewidywanie zagrożeńPrzewidywanie szansTrendy konsumenckie

Przewidywanie przyszłości nie stanowi już nadprzyrodzonej zdolności, lecz kolejne ogólnodostępne rozwiązanie technologiczne. Twoi klienci na każdym kroku zostawiają informacje o sobie. Warto podjąć działania, aby je wszystkie zgromadzić i dowiedzieć się o nich czegoś nowego, a przez to także o kondycji Twojego biznesu.

Wykorzystując analitykę predykcyjną, a w jej ramach techniki statystyczne, data mining i uczenie maszynowe, odnajdziesz kluczowe informacje pośród ogromnej ilości bieżących/historycznych danych. Będziesz mógł określić m.in. preferencje swoich klientów; odkryć szanse i zagrożenia dla organizacji; stworzyć prawdopodobne scenariusze przyszłych zdarzeń, czy oszacować wystąpienie trendów konsumenckich. Pozyskując system służący analityce predykcyjnej (Predictive analytics), zostaną dla Ciebie sformułowane modele analityczne, opisujące wzorce zachowań konsumenckich Twoich klientów. Ponadto, gdy klienci generujący największą sprzedaż zaczną niespodziewanie rezygnować z Twojej oferty, znajdziesz przyczynę tego zjawiska i szybko wprowadzisz adekwatne działania zaradcze. Dane, które posiadasz podpowiedzą Ci, w jakim punkcie obecnie się znajdujesz oraz podsuną najbardziej obiecujący kierunek rozwoju.

4

Systemy rekomendacji i klasyfikacji

Możesz znać swoich klientów lepiej niż myślą

Systemy rekomendacji i klasyfikacji - Możesz znać swoich klientów lepiej niż myślą
ProfilowanieKlasyfikacjaMasowa personalizacjaDeep Neural NetworksHyper Recommendations

Skoro Twoje systemy wciąż wyszukują i gromadzą dane o klientach czy partnerach biznesowych, warto zrobić z nich użytek. Zbiory informacji umożliwiają przeprowadzenie procesu profilowania i klasyfikacji konsumentów lub partnerów. Dzięki temu będziesz w stanie wysyłać spersonalizowane komunikaty za pośrednictwem posiadanych kanałów (omnichannel), stosowanie dobranych do preferencji klientów i zależnych od np. dotychczasowych historii zakupowych, przeszukiwań Twoich stron, porzuconych koszyków, wieku, geolokalizacji, statusu społecznego czy narodowości. Nasze usługi bazują na najnowszych osiągnięciach naukowych, włączając zastosowanie głębokich sieci neuronowych (Deep Neural Networks) oraz mechanizmów adaptacyjnej hiper-rekomendacji, odpowiadając na pytania: co? kiedy? i jak? rekomendować do konwersji.

5

Data Mining

Wykorzystaj moc ukrytą w Twoich danych

Data Mining - Wykorzystaj moc ukrytą w Twoich danych
Pattern DetectionData RelationsPrognozy

W każdej organizacji istnieją olbrzymie ilości danych, które są generowane i gromadzone w sposób cyfrowy i w których drzemie ogromny potencjał biznesowy. Odkryj go, decydując się na wykorzystanie zautomatyzowanych mechanizmów zagłębiania danych ściśle wiążących się z rozpoznaniem oryginalnych prawidłowości, czy współzależności między informacjami. Dzięki temu dużo szybciej zdobędziesz nową wiedzę na temat branży, swojego funkcjonowania w przestrzeni, czy na temat swoich klientów.

Poprzez wykrycie pewnych wzorów, schematów, czy systematycznych zależności pomiędzy danymi, będziesz w stanie wyróżnić najczęściej występujące zachowania konsumenckie; określić prawdopodobieństwo zdobycia/utraty klientów w najbliższym czasie, czy oszacować wielkość sprzedaży w konkretnym okresie. Wszystkie dotychczas zebrane informacje, powiązane ze sobą w logiczny sposób, staną się „drogowskazami”, które ułatwią Ci podejmowanie biznesowych decyzji np. z zakresu wyglądu sprzedaży, czy dalszych działań marketingowych. Nie musisz już spekulować, wszystkie odpowiedzi masz w zasięgu ręki - w swoich danych.

Interesują Cię kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb?

Wykorzystaj potencjał drzemiący w Twoich danych pochodzących z takich obszarów jak