Sagiton
Business Oriented Software House

Rekrutacja

Rekrutacja

Recruitment Specialist

...jeżeli potrafisz znaleźć wyjątkowych ludzi do zadań specjalnych

Czy jesteś tym, kogo szukamy?

Osoba zainteresowana tą pozycją powinna posiadać doświadczenie z zakresu HR i zarządzania lub takich obszarów jak ekonomia, socjologia, psychologia. Ponadto, musi odznaczać się:

 • wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, tj. rekrutacja, prowadzenie szkoleń oraz ustalanie ścieżki rozwoju, L&D, mapowanie procesów, employer branding;
 • umiejętnością wyszukiwania oraz implementacji efektywnych rozwiązań HR oraz narzędzi;
 • wielozadaniowością oraz precyzyjnością działania;
 • wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacji oraz dyplomacji;
 • bardzo dobrą organizacją pracy i czasu;
 • samodzielnością oraz łatwością w podejmowaniu decyzji.

Na świecie jest tylu zdolnych ludzi... Jeżeli potrafisz ich odnaleźć i zachęcić do współdziałania, to z pewnością to stanowisko jest dla Ciebie!

Czym będziesz się zajmować?

Poszukujemy osoby na stanowisko Recruitment Specialist, której działania będą skoncentrowane na tworzeniu i wdrażaniu procesów z zakresu HR. Do procesów zaliczają się, m.in. rekrutacja, budowanie zaangażowania pracowników, onboarding i offboarding, rozwój kariery, doradztwo, research oraz analiza.

 • bezpośrednia współpraca z liderami zespołów i identyfikowanie potrzeb w ramach kompetencji niezbędnych do realizacji projektów IT;
 • zarządzanie procesami rekrutacyjnymi oraz podejmowanie działań mających na celu ich optymalizację;
 • rozwijanie narzędzi, procesów oraz polityk związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
 • dbanie o rozwój pracowników; wspólnie z nimi wypracowywanie ścieżek kariery; wspieranie w wyborze szkoleń sprzyjających poprawie ich profilów zawodowych; zapewnianie doradztwa;
 • planowanie oraz zarządzanie badaniami zaangażowania pracowniczego, procesami oceny talentów, programami motywacyjnymi;
 • wspieranie firmy w tworzeniu efektywnych struktur organizacyjnych;
 • tworzenie raportów z efektów podejmowanych aktywności z zakresu HR.

If you do not feel comfortable in IT topics yet, you can always count on the support of the team. With us you will start working in an industry whose future is significant - we'll show you what technology marketing is about.

Co dla Ciebie?

 • startupowy klimat i stabilność organizacji w jednym,
 • piękne, klimatyczne biuro we Wrocławiu, w którym pracujemy na pełen etat,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • praca wśród ludzi, którzy cenią sobie uczciwość, mają bogaty światopogląd i kochają wspólnie spędzać czas,
 • bonusy i korzyści (np. kawa, herbata, słodycze, owoce, imprezy firmowe, opieka zdrowotna, pakiety sportowe itp.),
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju kompetencji w obszarze IT dzięki ścisłej wspólpracy ze specjalistami,
 • pracując z nami, otrzymasz wiele możliwości wykazania się umiejętnościami i zaangażowaniem w realizację projektów dla globalnych Klientów.

Napisz do nas, być może szukamy właśnie Ciebie!

Przedstaw nam się wysyłając CV i/lub Portfolio

only .pdf files, max 2MB
Zgoda na przetwarzanie danych w celu kontaktu
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Sagiton Sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Sagiton Sp. z o.o. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email a także danych osobowych zawartych w załączonym przeze mnie do formularza kontaktowego dokumencie CV oraz Portfolio w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania współpracy z Sagiton Sp. z o.o. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Sagiton Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej hello@sagiton.pl. lub na piśmie, na adres Sagiton Sp. z o.o., ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Sagiton Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z niemożnością przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Sagiton Sp. z o.o., a także z nieotrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, e-mail: hello@sagiton.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko, adres email i/lub numer telefonu, a także dane zawarte w przesłanym przez Pana/Panią dokumencie CV oraz/lub portfolio w celu rozpatrzenia Pana/Pani zgłoszenia oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także późniejszego nawiązania kontaktu i wystosowania informacji zwrotnej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania procesu rekrutacyjnego.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego przez Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Sagiton Sp. z o.o., nie będzie w stanie świadczyć rozpatrzyć Pana/Pani zgłoszenia i przeprowadzić procesu rekrutacyjnego.

Administrator Danych Stowarzyszenie Sagiton Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.