Sagiton
Business Oriented Software House

Model współpracy

Model współpracy
1

Wybierz preferowany model współpracy

Jedną z wartości, którą wyznajemy jest partnerstwo. Zawsze chcemy współpracować w sposób najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom, dzięki czemu możesz wybrać jedną z tych 3 opcji:

1

Time & Material

Model ten daje Ci pełną elastyczność w zakresie zmian wymagań; możliwość iteracyjnego i zwinnego rozwoju produktu, bez żadnych opóźnień spowodowanych przygotowaniem oferty i licznymi zatwierdzeniami. Ten model jest preferowany, gdy nie masz w pełni określonych wymagań i chcesz dostarczać swoje rozwiązania tak szybko, jak to możliwe, aby zweryfikować opinię rynkową.

2

Fixed price

Model ten gwarantuje Ci pełną kontrolę nad Twoim budżetem, jednak jest mniej elastyczny pod względem wprowadzania zmian do projektu. To rozwiązanie jest korzystne, gdy dokładnie wiesz, czego potrzebujesz i gdy bardzo mało prawdopodobne jest wprowadzenie do projektu modyfikacji.

3

Mixed

Jest to połączenie powyższych rozwiązań. Kiedy nie znasz jeszcze wszystkich wymagań projektowych, ale chciałbyś poznać cenę jeszcze przed rozpoczęciem realnych działań, nawet jeśli będzie to cena częściowa. Dzięki modelowi mieszanej współpracy możemy zaproponować częściowe zadania w ramach Twojego pomysłu, które według nas są konieczne, pozostawiając inne zadania, które mogą być realizowane w późniejszym czasie. Ten model nie jest tak elastyczny jak model Time & Material, ale jest bardziej elastyczny niż model Fixed price, ponieważ reguluje podzbiór funkcji, a w rezultacie z łatwością będziesz mógł go później zmieniać. Jest to rozwiązanie pośrednie, stosowane, gdy kontrola budżetu jest ważniejsza niż czas dostawy i kiedy niektóre wymagania nie są znane w momencie rozpoczęcia fazy rozwoju produktu.

Interesują Cię kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb?
Zgoda na przetwarzanie danych w celu kontaktu
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Sagiton Sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Sagiton Sp. z o.o. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Sagiton Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej hello@sagiton.pl. lub na piśmie, na adres Sagiton Sp. z o.o., ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Sagiton Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o., a także z nieotrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, e-mail: hello@sagiton.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko, adres email i/lub numer telefonu w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie/prośbę o kontakt i wystosowanie informacji zwrotnej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych a także w przypadku ustania celów przetwarzania tych danych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania z Panem/Panią kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Sagiton Sp. z o.o., nie będzie w stanie nawiązać z Panem/Panią kontaktu.

Administrator Danych Sagiton Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.