Sagiton
Business Oriented Software House

Model współpracy

Model współpracy
1

Wybierz preferowany model współpracy

Jedną z wartości, którą wyznajemy jest partnerstwo. Zawsze chcemy współpracować w sposób najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom, dzięki czemu możesz wybrać jedną z tych 3 opcji:

1

Time & Material

Model ten daje Ci pełną elastyczność w zakresie zmian wymagań; możliwość iteracyjnego i zwinnego rozwoju produktu, bez żadnych opóźnień spowodowanych przygotowaniem oferty i licznymi zatwierdzeniami. Ten model jest preferowany, gdy nie masz w pełni określonych wymagań i chcesz dostarczać swoje rozwiązania tak szybko, jak to możliwe, aby zweryfikować opinię rynkową.

2

Fixed price

Model ten gwarantuje Ci pełną kontrolę nad Twoim budżetem, jednak jest mniej elastyczny pod względem wprowadzania zmian do projektu. To rozwiązanie jest korzystne, gdy dokładnie wiesz, czego potrzebujesz i gdy bardzo mało prawdopodobne jest wprowadzenie do projektu modyfikacji.

3

Mixed

Jest to połączenie powyższych rozwiązań. Kiedy nie znasz jeszcze wszystkich wymagań projektowych, ale chciałbyś poznać cenę jeszcze przed rozpoczęciem realnych działań, nawet jeśli będzie to cena częściowa. Dzięki modelowi mieszanej współpracy możemy zaproponować częściowe zadania w ramach Twojego pomysłu, które według nas są konieczne, pozostawiając inne zadania, które mogą być realizowane w późniejszym czasie. Ten model nie jest tak elastyczny jak model Time & Material, ale jest bardziej elastyczny niż model Fixed price, ponieważ reguluje podzbiór funkcji, a w rezultacie z łatwością będziesz mógł go później zmieniać. Jest to rozwiązanie pośrednie, stosowane, gdy kontrola budżetu jest ważniejsza niż czas dostawy i kiedy niektóre wymagania nie są znane w momencie rozpoczęcia fazy rozwoju produktu.