Gotowe komponenty

Gotowe komponenty
1

Użyj półproduktów, aby przyspieszyć rozwój aplikacji

Każda aplikacja jest wyjątkowa, ale zawsze istnieją pewne podobieństwa między różnymi systemami. Dlatego przygotowaliśmy półprodukty, które można łatwo dostosować do specyfiki Twojego biznesu i wykorzystać w projekcie. Rozwiązania te pozwalają nie tylko zaoszczędzić czas, ale i ograniczyć koszta. Wobec tego niektóre elementy systemu nie będą musiały być wykonywane od zera, tylko zostaną zastosowane gotowe pakiety. Co więcej, ze względu na to, że wspomniane półprodukty były już testowane i używane przy projektowaniu innych aplikacji, stanowią bardzo stabilne rozwiązania. Poniżej znajduje się lista naszych półproduktów:

1

Serwis uwierzytelniania i autoryzacji

(Authentication & Authorization service)

Zarządza użytkownikami, rejestracją, rolami i przyszłymi zadaniami przydzielanymi użytkownikom, a także pozwala na integrację z zewnętrznymi dostawcami tożsamości (np. Open ID, Google, LinkedIn, Facebook).

2

Serwis zarządzania zasobami

(Asset Service)

Zarządza zasobami cyfrowymi, takimi jak obrazy, dokumenty biurowe i pliki PDF, oraz wykonuje na nich operacje transformacyjne, takie jak: zmiana rozdzielczości, modyfikacja palety kolorów i konwersja formatu plików. Ponadto wyodrębnia informacje o metadanych z zasobów, takich jak wydobywanie tekstu z obrazów, plików PDF i dokumentów office.

3

Serwis wyszukiwania

(Search Service)

Udostępnia funkcje szybkiego szukania i pozwala na wyszukiwanie informacji w wielu źródłach danych jednocześnie (tj. w katalogach, Asset Service, stronach CMS, blogach itp.).

4

Snapshot Service

Wprowadza wersjonowanie do dosłownie wszystkich danych, które są według Ciebie ważne. Możesz używać tego serwisu niezależnie od tego, czy chcesz zapisywać historyczne informacje o Twoich transakcjach, dokonanych zmianach w danych produktów, czy wykonanych pobraniach.

5

Serwis katalogowy

(Catalogue Service)

Sprawia, że praca z informacjami zawartymi w katalogu, takimi jak hierarchie, kategorie, rodziny produktów, produkty, atrybuty jest prosta dzięki mechanizmom takim jak hierarchizacja wielokanałowa, dziedziczenie atrybutów i hierarchizacja przechodzenia drzewa (z ang. tree traversing).

6

Content Service

Jest mechanizmem do szybkiego tworzenia szablonów, obsługującym takie silniki jak Freemarker, JasperReports i Groovy. Pozwala on działać jako prosty system zarządzania treścią (Content Management System, CMS) dla aplikacji internetowych i mobilnych, generatorów PDF lub dynamicznych systemów konfiguracji.

Interesują Cię kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb?
7
rodo

Serwis zarządzania zgodami

(Consent Service)

Zarządza zgodami użytkownika, co jest szczególnie ważne, aby być zgodnym z wytycznymi RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

8

Web/Mobile Content Service

Dostosowuje w sposób dynamiczny aplikację internetową i mobilną na podstawie informacji zaczerpniętych bezpośrednio z systemu zarządzania treścią. W rezultacie możesz modyfikować zachowanie swoich aplikacji internetowych i mobilnych bez konieczności ponownego wdrażania ich na serwer lub aktualizacji w AppStore lub Google Play.

9

Broadcasting-Service

Upewnij się, że komunikacja z Twoimi użytkownikami jest odpowiednio ukierunkowana i trafna. Usługa polega na wysyłaniu powiadomień push (drogą Web i Mobile), wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych, postów pochodzących z mediów społecznościowych do tzw. dynamicznej listy odbiorców. Na tej liście znajdują się osoby, które zainteresowały się Twoim produktem lub usługą, pobrały Twój ebook, pochodzą z Twojego miasta lub z sąsiedniego regionu lub od kilku dni nie korzystają z Twojej aplikacji.

10
w fazie rozwojurodo

Personally Identifiable Information - Service

W bezpieczny sposób przechowuj dane osobowe Twoich użytkowników, które umożliwiają ich szybką identyfikację. Wywiąż się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa danych nałożonego przez RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dzięki wdrożeniu systemu centralnego zarządzania (dane osobowe nie są rozproszone w wielu aplikacjach) i mechanizmów takich jak tokenizacja, anonimizacja, pseudonimizacja, szyfrowanie czy separacja baz danych.

11
w fazie rozwojurodo

Usługa profilowania

Dowiedz się, kto jest użytkownikiem Twojej aplikacji. Dzięki tej usłudze będziesz mógł w łatwy sposób masowo personalizować Twoje aplikacje (Web i Mobile) oraz komunikować się z użytkownikami (integracja z usługą Broadcasting-Service). Będziesz wiedział, co podoba się Twoim użytkownikom, a co niekoniecznie. Co więcej, decydując się na naszą usługę z zakresu Data Science, będziesz w stanie przewidzieć, co może ich zainteresować.

12

ELK web/mobile clients

Pozwala na łatwą integrację aplikacji (webowych/mobilnych/serwerowych) ze stosem technologii ElasticSearch/Logstash/Kibana (ELK), który agreguje logi i pozwala dynamicznie zmieniać poziom logowania do Twoich aplikacji, co może być bardzo pomocne podczas badania incydentów produkcyjnych.