Sagiton
Business Oriented Software House

Marketing iteracyjny

Lean Development &
Technologie Marketingowe

1

Planuj, wdrażaj, mierz, optymalizuj - Planuj, wdrażaj, mierz, optymalizuj - Planuj...

Marketing iteracyjny - Planuj, wdrażaj, mierz, optymalizuj - Planuj, wdrażaj, mierz, optymalizuj - Planuj...

Kiedyś kampanie marketingowe były przeprowadzane w ramach rozbudowanych strategii marketingowych. Na tej podstawie tworzono czasochłonne rozwiązania i na samym końcu weryfikowano, czy strategia okazała się skuteczna, czy też nie. Ponadto mierzenie skuteczności takich kampanii marketingowych było bardzo niedokładne, co najlepiej odzwierciedlają słowa Johna Wanamaker’a, ojca amerykańskiej reklamy, „Połowa pieniędzy, które wydaję na reklamę jest marnotrawiona. Problem w tym, że nie wiem która to połowa”.

Dzisiejsze podejście do marketingu wygląda zupełnie inaczej i czerpie z rozwiązań Lean Startup, zapoczątkowanych przez Erica Ries’a i Ash’a Maurya a pochodzących od Lean Manufacturingu wymyślonego dla fabryk Toyoty. Polega on na szybkim wypuszczaniu prostych planów marketingowych celem weryfikacji rynku i dopasowania komunikacji oraz produktu do potrzeb rynkowych. Używane są tutaj rozwiązania, które w szybki sposób umożliwiają mierzenie skuteczności działań (takie jak A/B testing, Growth-hacking) w wielu kanałach jednocześnie (Omnichannel). Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia Sagiton z zakresu technologii marketingowych oraz podejścia Lean, aby zoptymalizować swoje działania marketingowo-sprzedażowe i wyjść do klienta z ofertą idealnie dopasowaną do jego potrzeb. Wykorzystaj przy tym kanały, które są najczęściej używane przez Twoją grupę docelową, zachowując elastyczności niezbędną do szybkiego wprowadzania usprawnień wynikających z ciągle zmieniającego się rynku. Nie zgaduj, jakie powinny być następne działania, tylko opieraj je na mierzalnych rezultatach.