Sagiton
Business Oriented Software House

Marketing iteracyjny

Lean Development &
Technologie Marketingowe

1

Planuj, wdrażaj, mierz, optymalizuj - Planuj, wdrażaj, mierz, optymalizuj - Planuj...

Marketing iteracyjny - Planuj, wdrażaj, mierz, optymalizuj - Planuj, wdrażaj, mierz, optymalizuj - Planuj...

Kiedyś kampanie marketingowe były przeprowadzane w ramach rozbudowanych strategii marketingowych. Na tej podstawie tworzono czasochłonne rozwiązania i na samym końcu weryfikowano, czy strategia okazała się skuteczna, czy też nie. Ponadto mierzenie skuteczności takich kampanii marketingowych było bardzo niedokładne, co najlepiej odzwierciedlają słowa Johna Wanamaker’a, ojca amerykańskiej reklamy, „Połowa pieniędzy, które wydaję na reklamę jest marnotrawiona. Problem w tym, że nie wiem która to połowa”.

Dzisiejsze podejście do marketingu wygląda zupełnie inaczej i czerpie z rozwiązań Lean Startup, zapoczątkowanych przez Erica Ries’a i Ash’a Maurya a pochodzących od Lean Manufacturingu wymyślonego dla fabryk Toyoty. Polega on na szybkim wypuszczaniu prostych planów marketingowych celem weryfikacji rynku i dopasowania komunikacji oraz produktu do potrzeb rynkowych. Używane są tutaj rozwiązania, które w szybki sposób umożliwiają mierzenie skuteczności działań (takie jak A/B testing, Growth-hacking) w wielu kanałach jednocześnie (Omnichannel). Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia Sagiton z zakresu technologii marketingowych oraz podejścia Lean, aby zoptymalizować swoje działania marketingowo-sprzedażowe i wyjść do klienta z ofertą idealnie dopasowaną do jego potrzeb. Wykorzystaj przy tym kanały, które są najczęściej używane przez Twoją grupę docelową, zachowując elastyczności niezbędną do szybkiego wprowadzania usprawnień wynikających z ciągle zmieniającego się rynku. Nie zgaduj, jakie powinny być następne działania, tylko opieraj je na mierzalnych rezultatach.

Interesują Cię kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb?
Zgoda na przetwarzanie danych w celu kontaktu
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Sagiton Sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Sagiton Sp. z o.o. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Sagiton Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej hello@sagiton.pl. lub na piśmie, na adres Sagiton Sp. z o.o., ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Sagiton Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o., a także z nieotrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, e-mail: hello@sagiton.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko, adres email i/lub numer telefonu w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie/prośbę o kontakt i wystosowanie informacji zwrotnej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych a także w przypadku ustania celów przetwarzania tych danych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania z Panem/Panią kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Sagiton Sp. z o.o., nie będzie w stanie nawiązać z Panem/Panią kontaktu.

Administrator Danych Sagiton Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.