Sagiton
Business Oriented Software House

Błyskawiczna weryfikacja

Lean Development &
Rapid Application Delivery

1

Weryfikuj potrzeby rynkowe i bezzwłocznie się do nich dostosowuj

Błyskawiczna weryfikacja - Weryfikuj potrzeby rynkowe i bezzwłocznie się do nich dostosowuj

W podejściu Lean Startup kluczowe jest szybkie i częste wypuszczanie nowych iteracji przyszłych produktów, celem próbkowania ich poprawności przez grupę użytkowników testowych (tzw. early adopters). Na skutek tego w natychmiastowy sposób będziesz w stanie zweryfikować, czy Twoje założenia biznesowe są poprawne, czy też nie, minimalizując tym samym wysiłek czasowy i optymalizując budżet.

Wykorzystanie podejścia Sagiton RAD oraz zwinnego zarządzania Scrum, a w szczególności Continuous Delivery, pozwoli Tobie na bieżąco wprowadzać modyfikację w Twoim pomyśle i błyskawicznie adaptować go do potrzeb rynku, przechodząc stopniowo od fazy MVP (Minimum Viable Product) do fazy PMF (Product/Market Fit).