Sagiton
Business Oriented Software House

Bezpieczne iteracje

Lean Development &
Cyberbezpieczeństwo

1

Upewnij się, że każda wprowadzana modyfikacja i udoskonalenie kodu nie osłabi Twoich zabezpieczeń

Bezpieczne iteracje - Upewnij się, że każda wprowadzana modyfikacja i udoskonalenie kodu nie osłabi Twoich zabezpieczeń

W tworzeniu startupów opartych na rozwiązaniach Lean Startup, bardzo często zmuszony jesteś do wprowadzania zmian, aby z fazy MVP (Minimum Viable Product) przejść do fazy PMF (Product/Market Fit). Ciągłe modyfikacje i usprawnienia Twoich rozwiązań mogą mieć znaczący wpływ na kwestię ich bezpieczeństwa, ponieważ wraz z pojawieniem się nowych modułów mogą powstać luki w systemie. Ponadto w przypadku, gdy w ramach Twojego rozwiązania gromadzisz dane wrażliwe (tajemnice firmy, dane osobowe), musisz mieć na uwadze ich bezpieczeństwo. Ich naruszenie może wiązać się z utratą przewag rynkowych, reputacji, a w przypadku danych osobowych, również z nałożeniem wysokich kar finansowych.

Dlatego rozwijaj swoje rozwiązania we współpracy z partnerem, który kładzie nacisk zarówno na stosowanie podejścia iteracyjnego opartego na metodyce Lean, jak i na bezpieczeństwo Twoich rozwiązań, zweryfikowanych i dostosowanych do wymogów prawno-technicznych stawianych przed rozwiązaniami IT.